Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wysoka Lelowska gmina Żarki, śląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXIX/261/2014 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 31 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru sołectwa Wysoka Lelowska1


2


3


4


5


6


7


8


9