Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Przybynów gmina Żarki, śląskie


Data ogłoszenia: 2016-05-19 Data wydania: 2016-05-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/130/2016 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 11 maja 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru sołectw Ostrów i Przybynów, zatwierdzonego uchwałą nr XLI/280/2014 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 19 maja 2014 r.
Data dodania do bazy: 2016-05-21 11:03:10
Data ogłoszenia: 2014-06-05 Data wydania: 2014-05-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/280/2014 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 19 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru sołectw Ostrów i Przybynów
Data dodania do bazy: 2014-06-09 09:23:58
Data ogłoszenia: 2010-12-01 Data wydania: 2010-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/267/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki dla obszaru sołectw Ostrów i Przybynów
Data dodania do bazy: 2011-05-11 19:19:00