Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Przybynów gmina Żarki, śląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XIX/130/2016 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 11 maja 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru sołectw Ostrów i Przybynów, zatwierdzonego uchwałą nr XLI/280/2014 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 19 maja 2014 r.1


2


3


4


5


6


7


8


9