Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ostrów gmina Żarki, śląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLI/280/2014 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 19 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru sołectw Ostrów i Przybynów1


2


3


4


5


6


7


8


9