Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Niegowa gmina Niegowa, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.27.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 13 kwietnia 2012r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Gminy Niegowa Nr 116/XVII/2012 z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa w częściach dotyczących miejscowości: Sokolniki i Zagórze, Mzurów, Dąbrowno, Niegowa dla terenów położonych w miejscowościach Sokolniki, Mzurów, Dąbrowno i Niegowa1


2