Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Niegowa gmina Niegowa, śląskie


Data ogłoszenia: 2012-07-03 Data wydania: 2012-06-28
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.37.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 28 czerwca 2012r. prostujące rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr IFIII.4131.27.2012 z dnia 13 kwietnia 2012r. dotyczące stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Gminy Niegowa Nr 116/XVII/2012 z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa w częściach dotyczących miejscowości: Sokolniki i Zagórze, Mzurów, Dąbrowno, Niegowa dla terenów położonych w miejscowościach Sokolniki, Mzurów, Dąbrowno i Niegowa
Data dodania do bazy: 2012-07-08 20:23:26
Data ogłoszenia: 2012-04-16 Data wydania: 2012-03-01
Tytuł dokumentu: uchwała nr 116/XVII/2012 Rady Gminy Niegowa z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa w częściach dotyczących miejscowości: Sokolniki i Zagórze, Mzurów, Dąbrowno, Niegowa dla terenów położonych w miejscowościach Sokolniki, Mzurów, Dąbrowno i Niegowa
Data dodania do bazy: 2012-04-21 22:09:47
Data ogłoszenia: 2012-04-16 Data wydania: 2012-04-13
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.27.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 13 kwietnia 2012r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Gminy Niegowa Nr 116/XVII/2012 z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa w częściach dotyczących miejscowości: Sokolniki i Zagórze, Mzurów, Dąbrowno, Niegowa dla terenów położonych w miejscowościach Sokolniki, Mzurów, Dąbrowno i Niegowa
Data dodania do bazy: 2012-04-21 22:09:47
Data ogłoszenia: 2011-03-14 Data wydania: 2010-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 14/IV/2010 Rady Gminy Niegowa z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa w części dotyczącej miejscowości Niegowa dla terenu położonego w miejscowości Niegowa
Data dodania do bazy: 2011-03-14 23:32:00