Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Postęp gmina Koziegłowy, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.42.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 5 kwietnia 2017r. stwierdzające nieważność całości uchwały nr 195/XXVIII/2017 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy dla fragmentu miejscowości Postęp1


2


3