Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Koziegłowy, śląskie


Data ogłoszenia: 2017-05-18 Data wydania: 2017-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr 204/XXX/2017 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy dla fragmentu miejscowości Postęp
Data dodania do bazy: 2017-06-13 18:35:43
Data ogłoszenia: 2017-04-13 Data wydania: 2017-04-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.42.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 5 kwietnia 2017r. stwierdzające nieważność całości uchwały nr 195/XXVIII/2017 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy dla fragmentu miejscowości Postęp
Data dodania do bazy: 2017-04-18 10:38:34
Data ogłoszenia: 2017-03-29 Data wydania: 2017-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr 195/XXVIII/2017 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy dla fragmentu miejscowości Postęp
Data dodania do bazy: 2017-04-04 13:33:35
Data ogłoszenia: 2015-06-03 Data wydania: 2015-05-07
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.25.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 7 maja 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miasta i Gminy Koziegłowy 39/VI/2015 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Lgota Nadwarcie
Data dodania do bazy: 2015-06-03 15:24:37
Data ogłoszenia: 2015-06-03 Data wydania: 2015-05-07
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.24.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 7 maja 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miasta i Gminy Koziegłowy 40/VI/2015 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – dla miejscowości Rzeniszów
Data dodania do bazy: 2015-06-03 15:24:37
Data ogłoszenia: 2015-06-03 Data wydania: 2015-03-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr 40/VI/2015 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 26 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -- dla miejscowości Rzeniszów
Data dodania do bazy: 2016-07-26 15:27:22
Data ogłoszenia: 2014-10-10 Data wydania: 2014-06-05
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Gl 7/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie ze skargi Marty Gali i Tomasza Gali na uchwałę Rady Gminy i Miasta Koziegłowy w części dotyczącej działki nr 270 z dnia 31 sierpnia 2007 r. nr 91/XI/07 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:02:42
Data ogłoszenia: 2014-08-08 Data wydania: 2014-07-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr 297/XLIV/2014 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy dla miejscowości Markowice
Data dodania do bazy: 2014-08-16 11:29:51
Data ogłoszenia: 2010-04-07 Data wydania: 2010-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr 353/XLI/2010 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Koziegłowy
Data dodania do bazy: 2011-02-21 19:54:00