Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Frelichów gmina Chybie, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.90.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 27 listopada 2015r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Gminy Chybie nr X/65/2015 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Chybie obręb Frelichów obejmującego tereny byłych pól irygacyjnych wraz z terenami przyległymi1


2


3