Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Frelichów gmina Chybie, śląskie


Data ogłoszenia: 2016-05-04 Data wydania: 2016-04-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/117/2016 Rady Gminy Chybie z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Chybie obręb Frelichów obejmującego tereny byłych pól irygacyjnych wraz z terenami przyległymi
Data dodania do bazy: 2016-05-05 19:13:16
Data ogłoszenia: 2015-12-04 Data wydania: 2015-11-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.90.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 27 listopada 2015r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Gminy Chybie nr X/65/2015 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Chybie obręb Frelichów obejmującego tereny byłych pól irygacyjnych wraz z terenami przyległymi
Data dodania do bazy: 2015-12-14 23:27:31
Data ogłoszenia: 2015-10-29 Data wydania: 2015-10-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/65/2015 Rady Gminy Chybie z dnia 20 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Chybie obręb Frelichów obejmującego tereny byłych pól irygacyjnych wraz z terenami przyległymi
Data dodania do bazy: 2015-10-31 11:04:39
Data ogłoszenia: 2012-08-08 Data wydania: 2012-07-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/125/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chybie
Data dodania do bazy: 2012-08-12 17:30:34