Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wymysłów gmina Bobrowniki, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.6.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 5 lutego 2016r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Gminy Bobrowniki nr XIII/168/15 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bobrowniki – fragment sołectwa Wymysłów1


2