Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wymysłów gmina Bobrowniki, śląskie


Data ogłoszenia: 2016-03-07 Data wydania: 2016-02-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/195/16 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bobrowniki – fragment sołectwa Wymysłów
Data dodania do bazy: 2016-08-04 10:20:55
Data ogłoszenia: 2016-02-12 Data wydania: 2016-02-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.6.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 5 lutego 2016r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Gminy Bobrowniki nr XIII/168/15 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bobrowniki – fragment sołectwa Wymysłów
Data dodania do bazy: 2016-02-15 11:54:30
Data ogłoszenia: 2016-01-08 Data wydania: 2015-12-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/168/15 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bobrowniki – fragment sołectwa Wymysłów
Data dodania do bazy: 2016-01-18 21:02:56
Data ogłoszenia: 2014-06-05 Data wydania: 2014-05-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/515/14 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki – sołectwo Wymysłów
Data dodania do bazy: 2014-06-09 09:23:36