Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kursztyn gmina Gniew, pomorskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXV/315/09 z dnia 19 sierpnia 2009 r. Rady Miejskiej w Gniewie w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Gniew (uchwalonego Uchwałą Nr LII/298/98 z dnia 18.06.1998 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Gdańskiego z 1998 r., Nr 70, poz. 357), obejmującej część działki geodezyjnej Nr 52/13, arkusz mapy 5, obręb geodezyjny Kursztyn, w związku z przebiegiem trasy gazociągu wysokiego ciśnienia Dn 500 relacji Włocławek-Gdynia .1


2


3


4