Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gniew gmina Gniew, pomorskie


Data ogłoszenia: 2014-06-02 Data wydania: 2014-04-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/296/14 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru istniejącego zakładu przy ul. Sobieskiego w Gniewie
Data dodania do bazy: 2014-06-16 20:01:56
Data ogłoszenia: 2013-07-04 Data wydania: 2013-05-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/227/13 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wzgórza zamkowego i parkingu w mieście Gniew
Data dodania do bazy: 2013-08-19 12:40:27
Data ogłoszenia: 2013-01-28 Data wydania: 2013-01-24
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.21.2012.MK Wojewody Pomorskiego z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIX/191/12 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wzgórza zamkowego i parkingu w mieście Gniew.
Data dodania do bazy: 2013-01-30 21:37:47
Data ogłoszenia: 2013-01-03 Data wydania: 2012-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/179/12 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Gniew przy ulicy Lipowej
Data dodania do bazy: 2013-01-03 19:11:15
Data ogłoszenia: 2012-04-02 Data wydania: 2012-02-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/119/12 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Gniew.
Data dodania do bazy: 2012-04-15 22:59:27
Data ogłoszenia: 2011-12-22 Data wydania: 2011-09-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody pomorskiego nr WI.I.740.460.2011.TC Wojewody Pomorskiego z dnia 2 września 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr X/61/11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie wykreślenia § 46 Uchwały Nr XLIX/400/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Gniew na wschód od drogi krajowej nr 1 do granicy miasta, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 112 poz 2167 z dnia 10 września 2010 r.
Data dodania do bazy: 2011-12-23 22:38:18
Data ogłoszenia: 2011-01-12 Data wydania: 2010-10-27
Tytuł dokumentu: Uchwała nr LII/422/10 z dnia 27 października 2010 r. Rady Miejskiej w Gniewie w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XLIX/400/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Gniew na wschód od drogi krajowej Nr 1 do granicy miasta
Data dodania do bazy: 2011-04-01 21:57:00
Data ogłoszenia: 2010-09-10 Data wydania: 2010-08-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/400/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Gniew na wschód od drogi krajowej nr 1 do granicy miasta
Data dodania do bazy: 2011-02-05 23:53:00
Data ogłoszenia: 2009-10-27 Data wydania: 2009-08-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/314/09 z dnia 19 sierpnia 2009 r. Rady Miejskiej w Gniewie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnowschodniego fragmentu miasta Gniew.
Data dodania do bazy: 2011-05-27 01:33:00
Data ogłoszenia: 2009-05-21 Data wydania: 2008-12-30
Tytuł dokumentu: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE Nr XXVIII/259/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Gniew przy ul. 7-go Marca obejmującego działki 15/4, 1/5 arkusz mapy 26, 115/4, 115/5 , 115/7 i 115/8 arkusz mapy 25
Data dodania do bazy: 2011-07-08 13:34:50