Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kursztyn gmina Gniew, pomorskie


Data ogłoszenia: 2017-03-24 Data wydania: 2017-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/223/17 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Gogolewo i części obrębów geodezyjnych Piaseczno, Kursztyn, Nicponia w gminie Gniew
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:16
Data ogłoszenia: 2011-12-13 Data wydania: 2011-10-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr Nr XIII/81/11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 26 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kursztyn w gminie Gniew
Data dodania do bazy: 2011-12-17 12:01:28
Data ogłoszenia: 2009-10-27 Data wydania: 2009-08-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/315/09 z dnia 19 sierpnia 2009 r. Rady Miejskiej w Gniewie w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Gniew (uchwalonego Uchwałą Nr LII/298/98 z dnia 18.06.1998 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Gdańskiego z 1998 r., Nr 70, poz. 357), obejmującej część działki geodezyjnej Nr 52/13, arkusz mapy 5, obręb geodezyjny Kursztyn, w związku z przebiegiem trasy gazociągu wysokiego ciśnienia Dn 500 relacji Włocławek-Gdynia .
Data dodania do bazy: 2011-03-13 18:33:00