Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Nagórki-Jabłoń gmina Zambrów, podlaskie


Data ogłoszenia: 2017-03-10 Data wydania: 2017-02-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr 176/XXVI/17 Rady Gminy Zambrów z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zambrów dla części obszaru geodezyjnego: Cieciorki, Klimasze, Nagórki-Jabłoń
Data dodania do bazy: 2017-04-04 13:33:34
Data ogłoszenia: 2009-12-07 Data wydania: 2009-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 152/XXVIII/09 Rady Gminy Zambrów z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Zambrów obejmującego tereny przyległe do drogi powiatowej Zambrów – Cieciorki, położonych na gruntach wsi Nagórki-Jabłoń
Data dodania do bazy: 2011-05-22 21:15:00