Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Suwałki gmina Suwałki, podlaskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.87.2014.AK Wojewody Podlaskiego z dnia 30 kwietnia 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XLVII/519/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Wylotowej w Suwałkach1


2