Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Szudziałowo, podlaskie


Data ogłoszenia: 2010-07-29 Data wydania: 2010-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/173/10 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Szudziałowo (wieś Stare Trzciano, obręb geodezyjny Trzcianno Stare – dz. nr 75)
Data dodania do bazy: 2011-05-26 19:49:00
Data ogłoszenia: 2010-03-24 Data wydania: 2010-03-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/155/10 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 5 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr ew. 117/1, 117/2, 117/3, 117/6, 117/8, 117/10, 314/1, 314/2 i 314/3, o łącznej powierzchni 2,054ha, położonych na gruntach wsi Lipowy Most w Gminie Szudziałowo w woj. podlaskim, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – z dopuszczeniem letniskowej i pensjonatowej, na zasadach wymienności oraz usług nieuciążliwych dla otoczenia, w tym handlowych.
Data dodania do bazy: 2011-04-16 18:44:00
Data ogłoszenia: 2009-12-31 Data wydania: 2009-12-29
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.ZCH.0911-177/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 29 grudnia 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/144/09 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr ew. 117/1, 117/2, 117/3, 117/6, 117/8, 117,10, 314/1, 314/2 i 314/3, o łącznej powierzchni 2,054 ha, położonych na gruntach wsi Lipowy Most w Gminie Szudziałowo w woj. podlaskim, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – z dopuszczeniem letniskowej i pensjonatowej, na zasadach wymienności oraz usług nieuciążliwych dla otoczenia, w tym handlowych
Data dodania do bazy: 2011-04-12 00:54:00
Data ogłoszenia: 2009-12-23 Data wydania: 2009-11-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/143/09 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr ew. 1/2, 19/2, 36/6, 9, 10, 30 i 34, położonych na gruntach wsi Słójka w Gminie Szudziałowo w woj. podlaskim, przeznaczonych pod powierzchniową eksploatację kruszywa naturalnego.
Data dodania do bazy: 2011-04-05 19:27:00
Data ogłoszenia: 2009-10-16 Data wydania: 2009-09-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/134/09 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 10 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr ew. 183, 184, 185, 188/2, 188/4, 188/5, 189/2, 189/3, 189/4, 190/8 i 315 o łącznej powierzchni 8,1ha, położonych na gruntach wsi Lipowy Most w Gminie Szudziałowo w woj. podlaskim, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową (zagrodową agroturystyczną, pensjonatową i letniskową) – z dopuszczeniem jednorodzinnej, na zasadach wymienności oraz usług zdrowia i opieki społecznej
Data dodania do bazy: 2011-02-19 23:52:00