Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pniewo gmina Łomża, podlaskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.210.2012.ZCh Wojewody Podlaskiego z dnia 19 października 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII/112/12 Rady Gminy Łomża z dnia 10 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża w części dotyczącej terenów położonych na obszarach wsi Rybno i Pniewo1


2