Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Podgórze gmina Łomża, podlaskie


Data ogłoszenia: 2013-06-18 Data wydania: 2013-05-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/162/13 Rady Gminy Łomża z dnia 29 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – Łomża na terenie gminy Łomża
Data dodania do bazy: 2013-08-07 13:47:56
Data ogłoszenia: 2012-11-20 Data wydania: 2012-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/118/12 Rady Gminy Łomża z dnia 29 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji transformatorowo - rozdzielczej GPZ „Łomża” 400/110 kV wraz z przyległym odcinkiem trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew – Ostrołęka (docelowo Narew – Łomża 400 kV i Łomża - Ostrołęka 2 x 400 kV) oraz odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew - Ostrołęka (docelowo Łomża - Ostrołęka 2 x 400 kV) na terenie gminy Łomża, położonego pomiędzy gminami Zambrów i Śniadowo
Data dodania do bazy: 2012-11-22 14:00:57
Data ogłoszenia: 2012-10-05 Data wydania: 2012-09-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/113/12 Rady Gminy Łomża z dnia 10 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża w części dotyczącej terenów położonych we wsi Siemień Rowy i części wsi Podgórze - Nr II
Data dodania do bazy: 2012-10-07 18:33:56
Data ogłoszenia: 2012-07-12 Data wydania: 2012-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/105/12 Rady Gminy Łomża z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew – Ostrołęka (docelowo Narew-Łomża 400 kV oraz Łomża-Ostrołęka 2 x 400 kV) na terenie gminy Łomża
Data dodania do bazy: 2012-07-13 18:35:28
Data ogłoszenia: 2011-02-28 Data wydania: 2011-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/16/11 Rady Gminy Łomża z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża w części dotyczącej terenów położonych we wsi Siemień Rowy i części wsi Podgórze - Nr II
Data dodania do bazy: 2011-02-28 17:48:00