Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Giełczyn gmina Łomża, podlaskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XIX/105/12 Rady Gminy Łomża z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew – Ostrołęka (docelowo Narew-Łomża 400 kV oraz Łomża-Ostrołęka 2 x 400 kV) na terenie gminy Łomża1


2


3


4


5


6


7


8


9