Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stawiski gmina Stawiski, podlaskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.KK.0911-154/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 października 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LXVIII/268/2010 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 1 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu położonego w południowej części miasta Stawiski na działkach nr 807, 788 i 7891


2