Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Stawiski gmina Stawiski, podlaskie


Data ogłoszenia: 2014-10-20 Data wydania: 2014-09-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIII/282/14 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stawiski obejmującego teren w części dotyczącej zespołu parkowego
Data dodania do bazy: 2014-10-24 18:16:18
Data ogłoszenia: 2013-07-15 Data wydania: 2013-07-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/209/13 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wschodniej części gminy Stawiski oznaczonego Nr 1, z przeznaczeniem pod lokalizację farmy wiatrowej
Data dodania do bazy: 2013-08-10 16:45:17
Data ogłoszenia: 2013-07-15 Data wydania: 2013-07-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/210/13 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wschodniej części gminy Stawiski oznaczonego Nr 2, z przeznaczeniem pod lokalizację farmy wiatrowej
Data dodania do bazy: 2013-08-10 16:45:17
Data ogłoszenia: 2010-12-07 Data wydania: 2010-11-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXX/271/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu położonego w południowej części miasta Stawiski na działkach nr 807, 788 i 789.
Data dodania do bazy: 2011-03-28 20:55:00
Data ogłoszenia: 2010-11-03 Data wydania: 2010-10-25
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.KK.0911-154/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 października 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LXVIII/268/2010 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 1 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu położonego w południowej części miasta Stawiski na działkach nr 807, 788 i 789
Data dodania do bazy: 2011-03-11 20:45:00