Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Grodzisko Dolne gmina Grodzisko Dolne, podkarpackie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.75.2015 Wojewody Podkarpackiego z dnia 16 czerwca 2015r. rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Grodzisko Dolne nr VIII/51/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GRODZISKO DOLNE GMINA GRODZISKO DOLNE1


2