Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wetlina gmina Cisna, podkarpackie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.217.2014 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 grudnia 2014r. dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLIV/191/2014 Rady Gminy Cisna z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego WETLINA 1/2005 w gminie Cisna1


2


3