Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kolbuszowa Górna gmina Kolbuszowa, podkarpackie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.144.2015 Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 października 2015r. dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/161/2015 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 sierpnia 2015 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2012 terenu pod usługi oraz poszerzenie cmentarza parafialnego w Kolbuszowej Górnej1


2


3