Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kupno gmina Kolbuszowa, podkarpackie


Data ogłoszenia: 2012-01-24 Data wydania: 2011-12-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/184/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2005 terenu eksploatacji surowców i produkcji ceramiki budowlanej w Kupnie
Data dodania do bazy: 2012-01-26 23:05:49
Data ogłoszenia: 2009-10-23 Data wydania: 2009-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/404/09 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów złoża gazu ziemnego Kupno w tym ośrodka zbioru gazu wraz z przyłączami oraz gazociągów kopalnianych i gazociągu ekspedycyjnego położonych w gminie Kolbuszowa województwo podkarpackie
Data dodania do bazy: 2011-03-07 20:07:00