Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Górki gmina Prószków, opolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.33.2017.MK Wojewody Opolskiego z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVII/231/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki1


2


3


4


5


6