Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Chrzowice gmina Prószków, opolskie


Data ogłoszenia: 2012-11-14 Data wydania: 2012-10-11
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXI/163/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, przez który przebiega trasa napowietrznej, dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Groszowice – Hermanowice wraz z wcięciem GPZ Gracze na terenie gminy Prószków
Data dodania do bazy: 2012-11-20 09:21:13