Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Prószków, opolskie


Data ogłoszenia: 2017-05-16 Data wydania: 2017-05-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.33.2017.MK Wojewody Opolskiego z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVII/231/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki
Data dodania do bazy: 2017-07-26 13:39:58
Data ogłoszenia: 2017-04-25 Data wydania: 2017-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXVII/231/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:22
Data ogłoszenia: 2016-11-25 Data wydania: 2016-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXII/169/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki
Data dodania do bazy: 2016-11-27 17:20:38
Data ogłoszenia: 2015-10-06 Data wydania: 2015-09-17
Tytuł dokumentu: uchwała Nr X/70/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie, gmina Prószków
Data dodania do bazy: 2015-10-17 10:24:53
Data ogłoszenia: 2015-10-06 Data wydania: 2015-09-17
Tytuł dokumentu: uchwała Nr X/69/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki
Data dodania do bazy: 2015-10-17 10:24:53
Data ogłoszenia: 2015-07-29 Data wydania: 2015-07-16
Tytuł dokumentu: uchwała Nr IX/61/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków
Data dodania do bazy: 2015-07-29 20:00:28
Data ogłoszenia: 2012-11-14 Data wydania: 2012-10-11
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXI/163/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, przez który przebiega trasa napowietrznej, dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Groszowice – Hermanowice wraz z wcięciem GPZ Gracze na terenie gminy Prószków
Data dodania do bazy: 2012-11-20 09:21:13
Data ogłoszenia: 2012-11-14 Data wydania: 2012-10-11
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXI/163/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, przez który przebiega trasa napowietrznej, dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Groszowice – Hermanowice wraz z wcięciem GPZ Gracze na terenie gminy Prószków
Data dodania do bazy: 2012-11-20 09:21:13
Data ogłoszenia: 2012-11-14 Data wydania: 2012-10-11
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXI/163/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, przez który przebiega trasa napowietrznej, dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Groszowice – Hermanowice wraz z wcięciem GPZ Gracze na terenie gminy Prószków
Data dodania do bazy: 2012-11-20 09:21:13
Data ogłoszenia: 2012-07-03 Data wydania: 2012-05-24
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XVIII/134/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Boguszyce i Źlinice, gmina Prószków
Data dodania do bazy: 2012-07-08 20:23:08