Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Górki gmina Prószków, opolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała Nr X/69/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki



1


2


3


4


5


6


7


8


9