Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Górki gmina Prószków, opolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała Nr XXI/163/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, przez który przebiega trasa napowietrznej, dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Groszowice – Hermanowice wraz z wcięciem GPZ Gracze na terenie gminy Prószków5


6


7


8


9


10


11


12


13