Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Rozkochów gmina Walce, opolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.VI.NC.7042-196/10 Wojewody Opolskiego z dnia 27 października 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVII/247/10 Rady Gminy Walce z dnia 14 września 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów niezurbanizowanych wsi Rozkochów1


2