Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rozkochów gmina Walce, opolskie


Data ogłoszenia: 2010-12-27 Data wydania: 2010-10-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.VI.NC.7042-196/10 Wojewody Opolskiego z dnia 27 października 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVII/247/10 Rady Gminy Walce z dnia 14 września 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów niezurbanizowanych wsi Rozkochów
Data dodania do bazy: 2011-05-19 21:43:00
Data ogłoszenia: 2010-01-27 Data wydania: 2009-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/215/09 Rady Gminy Walce z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zurbanizowanych wsi Rozkochów
Data dodania do bazy: 2011-04-11 22:58:00