Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Walce, opolskie


Data ogłoszenia: 2016-07-05 Data wydania: 2016-06-17
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.35.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XIV/116/2016 Rady Gminy Walce z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
Data dodania do bazy: 2016-07-14 12:38:35
Data ogłoszenia: 2016-06-03 Data wydania: 2016-05-11
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XIV/116/2016 Rady Gminy Walce z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
Data dodania do bazy: 2016-06-06 17:17:07
Data ogłoszenia: 2016-03-10 Data wydania: 2016-03-02
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XIII/108/2016 Rady Gminy Walce z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie zmian w tekście uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
Data dodania do bazy: 2016-03-17 08:52:25
Data ogłoszenia: 2014-11-26 Data wydania: 2014-11-05
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXVIII/286/2014 Rady Gminy Walce z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
Data dodania do bazy: 2014-12-02 20:29:57
Data ogłoszenia: 2012-10-18 Data wydania: 2012-09-26
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XIX/120/2012 Rady Gminy Walce z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
Data dodania do bazy: 2012-10-19 11:24:59
Data ogłoszenia: 2011-02-21 Data wydania: 2010-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Walce z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce.
Data dodania do bazy: 2011-02-21 17:51:00
Data ogłoszenia: 2010-12-27 Data wydania: 2010-10-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.VI.NC.7042-196/10 Wojewody Opolskiego z dnia 27 października 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVII/247/10 Rady Gminy Walce z dnia 14 września 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów niezurbanizowanych wsi Rozkochów
Data dodania do bazy: 2011-05-19 21:43:00
Data ogłoszenia: 2010-12-27 Data wydania: 2010-10-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.VI.NC.7042-201/10 Wojewody Opolskiego z dnia 27 października 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVII/253/10 Rady Gminy Walce z dnia 14 września 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
Data dodania do bazy: 2011-02-08 20:25:00
Data ogłoszenia: 2010-01-27 Data wydania: 2009-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/215/09 Rady Gminy Walce z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zurbanizowanych wsi Rozkochów
Data dodania do bazy: 2011-04-11 22:58:00