Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chrósty gmina Pawłowiczki, opolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.VI.NC.7042-239/10 Wojewody Opolskiego z dnia 17 listopada 2010r. stwierdzające nieważność uchwały nr 259/XLVI/10 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 14 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrósty.1


2