Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Chrósty gmina Pawłowiczki, opolskie


Data ogłoszenia: 2013-03-27 Data wydania: 2013-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIV/142/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrósty przyjętego uchwałą Nr V/16/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 lutego 2011 r.
Data dodania do bazy: 2013-08-05 12:01:22
Data ogłoszenia: 2011-04-08 Data wydania: 2011-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała Nr V/16/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrósty
Data dodania do bazy: 2011-04-08 22:28:00
Data ogłoszenia: 2010-12-28 Data wydania: 2010-11-17
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.VI.NC.7042-239/10 Wojewody Opolskiego z dnia 17 listopada 2010r. stwierdzające nieważność uchwały nr 259/XLVI/10 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 14 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrósty.
Data dodania do bazy: 2011-02-17 20:12:00
Data ogłoszenia: 2010-08-05 Data wydania: 2010-06-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr 242/XLIV/10 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłowiczki w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych.
Data dodania do bazy: 2011-02-15 22:24:00