Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Pawłowiczki, opolskie


Data ogłoszenia: 2015-07-14 Data wydania: 2015-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała Nr VII/41/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowiczki dla działek nr 502/4 i 432/7
Data dodania do bazy: 2015-07-23 14:05:28
Data ogłoszenia: 2015-07-14 Data wydania: 2015-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała Nr VII/42/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gościęcin dla działek nr 202/2 i 202/3 oraz kompleksu działek o nr od 1452/1 do 1452/12 i 1452/14
Data dodania do bazy: 2015-07-23 14:05:28
Data ogłoszenia: 2013-03-27 Data wydania: 2013-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIV/142/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrósty przyjętego uchwałą Nr V/16/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 lutego 2011 r.
Data dodania do bazy: 2013-08-05 12:01:22
Data ogłoszenia: 2013-03-27 Data wydania: 2013-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIV/141/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Naczęsławice  przyjętego uchwałą Nr 258/XLVI/10 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 14 października 2010 r.
Data dodania do bazy: 2013-08-05 12:01:22
Data ogłoszenia: 2013-03-26 Data wydania: 2013-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIV/143/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gościęcin  przyjętego uchwałą Nr VIII/32/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 maja 2011 r.
Data dodania do bazy: 2013-08-05 12:01:22
Data ogłoszenia: 2012-01-20 Data wydania: 2011-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XIII/74/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłowiczki
Data dodania do bazy: 2012-01-22 10:44:12
Data ogłoszenia: 2012-01-20 Data wydania: 2011-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XIII/74/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłowiczki
Data dodania do bazy: 2012-01-22 10:44:12
Data ogłoszenia: 2011-07-12 Data wydania: 2011-05-26
Tytuł dokumentu: uchwała Nr VIII/32/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego wsi Gościęcin.
Data dodania do bazy: 2011-07-12 18:22:45
Data ogłoszenia: 2011-04-08 Data wydania: 2011-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała Nr V/16/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrósty
Data dodania do bazy: 2011-04-08 22:28:00
Data ogłoszenia: 2010-12-29 Data wydania: 2010-11-17
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.VI.NC.7042-240/10 Wojewody Opolskiego z dnia 17 listopada 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 260/XLVI/10 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 14 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gościęcin
Data dodania do bazy: 2011-02-27 21:21:00