Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jankowice Wielkie gmina Olszanka, opolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała Nr XXIX/173/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego tereny wzdłuż napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Groszowice – Hermanowice w granicach gminy Olszanka1


2


3


4


5


6


7


8


9