Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Czeska Wieś gmina Olszanka, opolskie


Data ogłoszenia: 2013-01-14 Data wydania: 2012-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIX/173/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego tereny wzdłuż napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Groszowice – Hermanowice w granicach gminy Olszanka
Data dodania do bazy: 2013-01-15 22:54:11