Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Jankowice Wielkie gmina Olszanka, opolskie


Data ogłoszenia: 2014-02-12 Data wydania: 2014-01-24
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XLII/274/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń - Pasikurowice/Wrocław
Data dodania do bazy: 2014-05-20 08:46:12
Data ogłoszenia: 2013-01-14 Data wydania: 2012-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIX/173/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego tereny wzdłuż napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Groszowice – Hermanowice w granicach gminy Olszanka
Data dodania do bazy: 2013-01-15 22:54:11
Data ogłoszenia: 2010-02-08 Data wydania: 2009-12-01
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/211/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie miejscowości Przylesie, Obórki i Jankowice Wielkie w Gminie Olszanka
Data dodania do bazy: 2011-05-26 23:42:00