Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Makowiec gmina Skaryszew, mazowieckie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XIII/96/2016 Rady Miasta Skaryszew z dnia 16 marca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkaniowej i usługowej w obrębie działek nt ewid. 284/11, 284/12 i 284/13 w sołectwie Makowiec.1