Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Makowiec gmina Skaryszew, mazowieckie


Data ogłoszenia: 2017-12-29 Data wydania: 2017-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/296/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkaniowej i usługowej w obrębie działek nr ewid. 284/11, 284/12 i 284/13 w sołectwie Makowiec
Data dodania do bazy: 2018-03-05 23:28:40
Data ogłoszenia: 2016-04-07 Data wydania: 2016-03-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/96/2016 Rady Miasta Skaryszew z dnia 16 marca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkaniowej i usługowej w obrębie działek nt ewid. 284/11, 284/12 i 284/13 w sołectwie Makowiec.
Data dodania do bazy: 2016-06-29 12:52:16
Data ogłoszenia: 2015-07-21 Data wydania: 2015-03-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkaniowej i usługowej w obrębiw działek nr ewid. 284/11, 284/12 i 284/13 w sołectwie Makowiec.
Data dodania do bazy: 2015-08-25 22:20:52
Data ogłoszenia: 2010-05-28 Data wydania: 2010-03-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/269/10 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Makowiec Etap I, Gmina Skaryszew
Data dodania do bazy: 2011-05-07 21:33:00