Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat radomski, mazowieckie


Data ogłoszenia: 2017-12-29 Data wydania: 2017-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/296/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkaniowej i usługowej w obrębie działek nr ewid. 284/11, 284/12 i 284/13 w sołectwie Makowiec
Data dodania do bazy: 2018-03-05 23:28:40
Data ogłoszenia: 2017-12-29 Data wydania: 2017-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/297/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ul. B. Piaseckiego, ul. M. Kopernika, ul. M. Konopnickiej i ciekiem wodnym od strony południowej w Skaryszewie
Data dodania do bazy: 2018-03-05 23:28:40
Data ogłoszenia: 2017-07-25 Data wydania: 2017-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII.226.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – część B.
Data dodania do bazy: 2017-07-26 13:39:58
Data ogłoszenia: 2017-07-25 Data wydania: 2017-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII.226.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – część B.
Data dodania do bazy: 2017-07-26 13:39:58
Data ogłoszenia: 2017-04-18 Data wydania: 2017-03-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/271/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1465/10, nr 1465/9 i części działki nr 1465/11, położonych w Pionkach przy ul. Polnej
Data dodania do bazy: 2017-04-19 22:53:59
Data ogłoszenia: 2016-04-07 Data wydania: 2016-03-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/96/2016 Rady Miasta Skaryszew z dnia 16 marca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkaniowej i usługowej w obrębie działek nt ewid. 284/11, 284/12 i 284/13 w sołectwie Makowiec.
Data dodania do bazy: 2016-06-29 12:52:16
Data ogłoszenia: 2015-07-21 Data wydania: 2015-03-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkaniowej i usługowej w obrębiw działek nr ewid. 284/11, 284/12 i 284/13 w sołectwie Makowiec.
Data dodania do bazy: 2015-08-25 22:20:52
Data ogłoszenia: 2014-04-11 Data wydania: 2014-03-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/263/2014 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działki nr ewid. gruntu 319, położonej w obrębie gruntów Milejowice, w miejscowości Milejowice w gminie Zakrzew, powiat radomski, województwo mazowieckie.
Data dodania do bazy: 2014-04-15 20:15:37
Data ogłoszenia: 2012-05-07 Data wydania: 2012-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/131/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Sołtyków w gminie Skaryszew.
Data dodania do bazy: 2012-05-09 11:16:23
Data ogłoszenia: 2011-12-14 Data wydania: 2011-10-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/51/2011 Rady Gminy Kowala z dnia 7 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Kowala – I etap (z wyłączeniem sołectwa Kosów)obejmujący sołectwa Bardzice, Grabina, Huta Mazowszańska, Kotarwice, Mazowszany, Parznice, Ruda Mała, Trablice
Data dodania do bazy: 2011-12-28 14:57:17