Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Reguły gmina Michałowice, mazowieckie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXI/213/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego obszar „Reguły” zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice nr LI/377/2002 z 21 marca 2002r. dla działek nr ew. 565/22, 565/23, 593, 594 i 595 (część) położonych w obrębie geodezyjnym wieś Reguły1


2


3


4


5


6


7


8


9