Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Michałowice, mazowieckie


Data ogłoszenia: 2015-07-01 Data wydania: 2015-05-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Orzeszkowej” w Regułach, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Reguły”
Data dodania do bazy: 2015-08-25 22:20:51
Data ogłoszenia: 2015-07-01 Data wydania: 2015-05-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/50/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Bodycha” w Regułach, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Reguły”
Data dodania do bazy: 2015-08-25 22:20:51
Data ogłoszenia: 2015-06-23 Data wydania: 2015-05-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/47/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Wesoła” w Michałowicach-Wsi, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Michałowic – osiedle Michałowice
Data dodania do bazy: 2015-08-25 22:20:51
Data ogłoszenia: 2015-06-23 Data wydania: 2015-05-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/44/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Kamelskiego” na terenie obrębu geodezyjnego Nowa Wieś
Data dodania do bazy: 2015-08-14 09:08:42
Data ogłoszenia: 2015-06-23 Data wydania: 2015-05-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/43/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Pruszkowska” na terenie obrębu geodezyjnego Granica
Data dodania do bazy: 2015-08-14 09:08:42
Data ogłoszenia: 2015-06-23 Data wydania: 2015-05-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/45/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 2015r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Komorów – część I”
Data dodania do bazy: 2015-08-14 09:08:42
Data ogłoszenia: 2015-06-23 Data wydania: 2015-05-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/46/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Spacerowa” w Michałowicach-Osiedlu, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Michałowic – osiedle Michałowice
Data dodania do bazy: 2015-08-14 09:08:42
Data ogłoszenia: 2014-12-30 Data wydania: 2014-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/381/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Wiejska” w Regułach
Data dodania do bazy: 2015-01-04 13:11:40
Data ogłoszenia: 2014-12-30 Data wydania: 2014-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/382/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Polna” w Komorowie-Wsi
Data dodania do bazy: 2015-01-04 13:11:40
Data ogłoszenia: 2014-12-30 Data wydania: 2014-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/383/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Bugaj” w Komorowie-Wsi
Data dodania do bazy: 2015-01-04 13:11:40