Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Reguły gmina Michałowice, mazowieckie


Data ogłoszenia: 2015-07-01 Data wydania: 2015-05-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Orzeszkowej” w Regułach, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Reguły”
Data dodania do bazy: 2015-08-25 22:20:51
Data ogłoszenia: 2015-07-01 Data wydania: 2015-05-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/50/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Bodycha” w Regułach, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Reguły”
Data dodania do bazy: 2015-08-25 22:20:51
Data ogłoszenia: 2014-12-30 Data wydania: 2014-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/381/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Wiejska” w Regułach
Data dodania do bazy: 2015-01-04 13:11:40
Data ogłoszenia: 2009-08-31 Data wydania: 2009-06-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/213/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego obszar „Reguły” zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice nr LI/377/2002 z 21 marca 2002r. dla działek nr ew. 565/22, 565/23, 593, 594 i 595 (część) położonych w obrębie geodezyjnym wieś Reguły
Data dodania do bazy: 2011-02-09 21:12:00