Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Popowo gmina Bledzew, lubuskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XIX/105/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia korytarza dla przebiegu dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV w gminie Bledzew.1


2


3


4


5


6


7


8


9