Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Bledzew, lubuskie


Data ogłoszenia: 2016-10-11 Data wydania: 2016-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/153/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Chycina
Data dodania do bazy: 2016-10-21 10:04:09
Data ogłoszenia: 2015-12-14 Data wydania: 2015-10-07
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/GO 404/15 z dnia 7 października 2015r. uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bledzew
Data dodania do bazy: 2016-01-17 09:43:13
Data ogłoszenia: 2015-07-28 Data wydania: 2015-07-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.21.2015.BToł Wojewody Lubuskiego z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/49/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/269/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bledzew.
Data dodania do bazy: 2015-07-28 15:39:04
Data ogłoszenia: 2015-07-28 Data wydania: 2015-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/49/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/269/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bledzew
Data dodania do bazy: 2015-07-28 15:39:04
Data ogłoszenia: 2015-04-23 Data wydania: 2015-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/21/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bledzew w obrębie Stary Dworek
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:38:28
Data ogłoszenia: 2014-07-31 Data wydania: 2014-03-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/269/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bledzew
Data dodania do bazy: 2014-08-04 10:02:27
Data ogłoszenia: 2014-03-12 Data wydania: 2014-02-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/261/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Templewo
Data dodania do bazy: 2014-03-16 10:16:06
Data ogłoszenia: 2014-03-12 Data wydania: 2014-02-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr xlv/262/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Popowo
Data dodania do bazy: 2014-03-16 10:16:06
Data ogłoszenia: 2014-03-12 Data wydania: 2014-02-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/263/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bledzew
Data dodania do bazy: 2014-03-16 10:16:06
Data ogłoszenia: 2012-07-11 Data wydania: 2012-02-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/105/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia korytarza dla przebiegu dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV w gminie Bledzew.
Data dodania do bazy: 2012-07-13 18:34:59