Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Popowo gmina Bledzew, lubuskie


Data ogłoszenia: 2014-03-12 Data wydania: 2014-02-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr xlv/262/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Popowo
Data dodania do bazy: 2014-03-16 10:16:06
Data ogłoszenia: 2012-07-11 Data wydania: 2012-02-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/105/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia korytarza dla przebiegu dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV w gminie Bledzew.
Data dodania do bazy: 2012-07-13 18:34:59